Recycling

Hoe doen The Fixables dat?
The Fixables zullen er altijd naar streven om je smartphone of tablet zo lang mogelijk in leven te houden.

Display recycling

Soms is hergebruik van LCD schermen mogelijk
Met name de LCD schermen van Apple iPhone kunnen worden voorzien van nieuw glas en touchscreen.

Batterijen

We gooien kapotte batterijen niet zo maar weg.
Omdat een smartphone of tablet tegenwoordig een kostbaar product is waaraan hoge eisen worden gesteld, is het van belang dat de te vervangen onderdelen van de hoogste kwaliteit zijn. We verlangen van onze leveranciers alleen de beste kwaliteit, ook al is die soms wat duurder.

Afgedankte mobieltjes

Lever je oude mobiel bij ons in
Net als onze winkel is onze werkwijze transparant. We hebben namelijk niets te verbergen. We laten graag zien hoe we te werk gaan. We geven je van tevoren precies aan wat de kosten gaan worden voor een reparatie. Duurt die dan vervolgens langer of moeten er nieuwe onderdelen in, dan zijn die kosten voor ons. Afspraak is afspraak.